n0 <@ lang="pl" data-crsf_token="dhINfE6bZUFsb90Y1MoPWEeKKnoFmCDRZBVy1wAQ"@Kead> PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DANEX | Rej!r.io282701c0870644ef96d85bce7522da1Dd0?("?"+ join("&! (@c=0;cZ Tpb"Dz B żUcennik">C`Tapi">API0d q #C~-row '#K+hamburg$nm < h ; gE ; @s d-flex2@#sin?red.kctUrl=b%3A%2F 0 3r7 p'^dsiebiors,$|nd* o-uslugowe0n f$ e !+-on3jhil)dus)l@-#|in}al5Za euj5)ęw-75S0 W yu !koml-2OF[Fy~sl %{ 'fJ(F '-- Gsregi.yV&2 w-100yv-m0,8sq'placehol,="Szukaj i i osób...Gla(& "; s fals&` . O C) @`)'# ADNio-no6:es IC0*"0 ak m`@`%^@`3@&XE icope?)tTQ-@{3f global_@# Js-17t_ ry_no="26U -i:!hC( H-*lumAK2Aq!\: 0 a JW page-h1_wA~ x{off>w$!`KUN-wmiany,qB0Csprawo#4! +, S1Cpomoc_pub<zn state-aidP@5 5Ἇu tag l xO`-łyNOWE? U (8ualne,>3Fon/u5 AR(h7$oria#:>w%ju nr 26F, obotujące7Pod 1ng>28 lipca 2022 r." @-

Z;cz ę @ów@ !HA3,oN v=%-field' @@- "n2 $@;%$ic_,@3P%car0$+0d.E$$#xm(KC&X inE"0@5="nazwa"%lab%@# pełnaB<a uGval @cn` PRZ+SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCI , KOMANDYTOWA#dDv3A ( .F&<actߞ,ܼK,&&)*@.7Z (Ig&ry-numbeWB@Fcol7Cu[+<&<VRO RNIP 7632111476uREGON301519083Me border-top pPC'2>F adresA@# sie8byzDworco*34, Rosko, 64-730 W+eń,0 lsk!@#ws,llR? +Wel="a:`P3<#n:aՀ ,v:.coun) 5 post_office*aA\u0144/cod(q#itwa")eetq΀nhouse_n<)3adBs_id:%182842MaptKnull}vc':2rLb*Un %++0 2010-09-15/}}" forma5I#can-!.r@="FEATURE_ACCESSOR__NO__INSUFFICIENT_PLAN}0IN;@DC `$aJ_prawnFAu *@w.Փ9n@Kliz @+%XTIW/j20 'rp>41 r.#AO \3QFxkość Duża / śred! t_0 Ozn9Kenie *ony umow-H) t2fon?9pho^@ {>cpy9Cmap_co< \s.google.com/?q=TsJ,tctarge2f_blankitF Otwórz w G`g M s%cD)3 " g$ 's/v9f $ \a z temJ4ani"%& on:error="hide +"/idafmarkerBx > 6 { +@? ` @8$3$f5Iaktґ @s}@, <@!a@ &'@card-<rd-indu"i8mb!-",{ d-mz"-ſݠR@VG/@XmrYStatus p+tnika VATV?f | 4325443435I 4 .˜#- A @$@5hunk( b&.c&bPokaż n0J Aro)!@%co.d-1 '$D4S5spólnicy Repre0t y ?ię\subb&G%B;k` #L@b*re_|SG bigg &2ian_.1.s<ob_%2miotufS ;ób'F:| D"uje komp>ariusz -;-/Sęb/T /Tł/U Danex BAz ogr) czoną odpow_aln7ciąQ *@~ˀSp?0f3 142k@19- @42\iaʠ ! !v 105@5bc`s05.S+b1c9-01-0}c-Q/DbVG W ( _flushsm6 ]+]item,~ c@)FWkG7)d%_G,'5d/tio6l !dq.gyjmedia ""C /35384KiP0HS@}-sli!GLHZ*Y Y Cmetax'_,

OdAg@*2J:W7[2G+6=i[ N`X _m@4 3n35-2%.H@#Es $x@x>(3 discrete :n +'.io&/10>n="Produkcja art.*ożywczPK4j>^.RGŁÓWNA;^Q_ 01>Uprawy ro4chRi hodowl,.]rząt, łNjctwo, włączaj d.}łć ą#R'cD78DZatrudnie G[g dG77fWynaj;iCserżaw(dW cA^dv7G4;b Handel hurt8% (bez:jazdElsamoceo'V)G=#{@dH]*d-1qm~aᵬ S%[ami[mi NaHa{Vz
Ad7H9CT9>,rt lą* y oraz ruroY=g GrLdGMagazynow5Be#)Ci w!m Lge tG&~ာ@1!V64L\eszczeg\o<b!S^V uQ % , r?$s& < m2" id="207969 ^="zS ex: %`5<)/s/r`ӓe f<7e font-weigh3 ize ml- z8 kres 1 maj2 r.a 3 gnXL `S pb-0 `#594035AKa fin&#Lv92C ~+; doc)A5]AK?5il Xi\@6%4=m9 AktywopP"s.EtLPas|$7 Bd9959929Więcej$n/5 O/|w7)R$ek zys*,(t nDPrWody rKosztZ!CPodat"j">!,yX2N$@!e! 1!` (0h">D< q-@`:w@M!G$L E16`md-݅Kimgback_n>!.Ie: url('https://s3.eura*Q .amazonaws%epf.krs=?k /pdf/thumbsƉ -200px.png'5&%aF !aXY^a^2^_p20kp pfe zZcims!_2-.#F%5ᢠ16*xtp OpiNbiegłego rewidenta / Aba+>..4zn@+D D—< k 7>REeN!B^s/˭4+tk delb.* 3n2`B à * Q-`]"07eneficjenci rzeczywiDA NA2`$ K)R C. .tem-perso0 # osoby/790380"R @y@ic@y @-w8un3+Z %u%yJózefa Sopolińska-Bierbas2 7C4 EFK\ Tt";Ck6D%Ov7^$ J&^@(ge-(-ityH r">;"k&@Yki kC%xz3–<$$ v"*'Z!mx +Vx pxu2 Ob6ftelstwo C"*"Zܿ#?!F19 -p {+7IRezy,+cj*)i2I:  3759836372 5v I-for-more%J̭>@("Ta92 btów>chNx /@ Wx@| VS@A$@(^)WG""!1e_(ol(owouϨ1wnF5_jest_Ыem"nKڀ.*E I& NIE#RA< \@\ y+2 mF2.e5n; Q (L115453?[I]@-;Z /VYWaldemar G|@;4?Y(fk2)TAK$H3m i@$2.wysokosc_sumy owejy|qW`8)@:@:Ab8W*7.501.000,00 ZŁ#9n 9u88 9n7\u0141 383<X-11-08j8artDwkladu_umowioneg/0@7dwkł : umó;mL@p'9Gu{Zzw_tym_niep1znyd 1ężn@":Sc {K$!*+BpKꊌ@r @# I mZ.GK_w&|s+y.1v+;ر\AE +GTgto 3#}d@#:%L@8;Ca }K @ (1?r?nk;R"/Nq_ P^!9{GV^s"ID _pozostaje7zwiazku_malzenskiZwiązek małżeń 4%PUA< \ ^f3,Z i ,@,9,,+r3M^> =@B318 (iPKOy"$9 ]]lT$-K w@ x)d^ gcz6" , 2f%L ({ %8Co jp"/  !9{GV^s Rզ $Q, Prokurenci c $ F'px.1BzPawełpB ;.BE30 marT17 r.<K?z;O2J:_h2kxV"G sS)N^rodzaj_3nval rol`XNhPROKURA SAMOISTNQ39'RH'A { +10==7-03-Y}X3RZfM{4hF.3G 2) )1vwF@-sudopt`K+h Otrzymana pomo Abo5b '41`Z'my4~eVq gclabjբ">2022 4%QOcurOy"l7778348.37 zł">7,84ln  Ty5<1$2939519.2,90$6169906.26,219$5498.665,5 tys.? mniejfspa*closed,więc."F*ˠ;:'-md-8!7/' horizontal_sc<l 9@ qhart-year7`id=`R-(=1 height: 0%;k,1133X 4X55X616X88X9 9W207920X 38X221022A. tooltipng=t1gers$<ov c'3;%- ;%- &9. &- &- '8- G-'-j(0-5YH m~liK3<4{7 ;P"yU@-D@9\+Inne dan D] ;+][wwwM '\`ND<΂ l WWW.DANEX.PL$>M>^ ԥAq9#! &,0b_da BDtemail d@`$*S} o=aҀ `"g czy_prGca owadzi_ alalnosc_gospodarcza_z_innym|ami9Czy ebca fć ią z j |mi`j 7 dstawie umowycywilnej?䞟w0 5$!en_kon$c$Hierws$Qrok_obrot#_$1 ktory_nale zlozyc_e_f&lLkD pń końDc$Vs s s , za który$. leży zło $ay y131.12.201QR.I@ i3e9<`6-05g+"c`  chapter+x &2prd\ Y .} `*id="grap<` :node='{"id": s-3","t KrsOrg! \u$8BIORSTWO HANDLOWO-US@41UGOWE 6" ;4suspens Ksumpbt l`ftA}h"oric b A`e"cM:iarit2 @!":["6] _citiz hi!, idenc! *By_":tru!!primacP"/s !zBIG websiAnGTQT` c'ra#܀2w_upadl0piy%Vc{ spo#9 Wie c&F =@ity S #eeDDp &c|,18284FaX‹locb @"* ":52.86871@ 16.32062F`2} ojewodztwo_'y 6% powiat0@qgm- 08"@F_likw#!cj1w-r1s"iuGh%":[["C",a 1 ` 1]]],["%Ԃ 0%n N 7$ 777`H"! +4#B `+4+ :4$`:H@:9 `+5!+#.vA{!atu "ACTIVE!Xrequ%98127Gahas_virtu#acb` 5Q`_numbeGa Mf a_bΤj9-16"}!`RBb#%Ђ}]}')ci > t i#9 cePAH].iQD#eptsm -out<e g px-5@"t"t@b-3">OK<֣’V-6y@ & logo-and-menu@2 )@RYu$e-$b.5 5{ +copyrigh!$F epf.org.pl">&@8 ; 2023 FunI<a M) PańNA1@` no'i)s 2$t-n&"+5,$nottom CN