Nazwa pełna

CELL-FAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000362780

NIP

8652537440

REGON

180600134

Adres siedziby

Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 sierpnia 2010 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Członkowie zarządu składają oświadczenia i podpisują w imieniu spółki poprzez współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu i prokurent łącznie. W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy, uprawniony do reprezentowania spółki jest jednoosobowo prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

6,6 mln zł

2022 r.

14,4 mln zł

2021 r.

9,3 mln zł

2020 r.

6 mln zł

2019 r.

5,7 mln zł

2018 r.

5,4 mln zł

2017 r.

0 zł

2016 r.

6,2 mln zł

2015 r.

5,4 mln zł

2014 r.

7,6 mln zł

2013 r.

7,6 mln zł

2012 r.

9 mln zł

2011 r.

58,8 tys. zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
58,8 tys. zł 9 mln zł 7,6 mln zł 7,6 mln zł 5,4 mln zł 6,2 mln zł 0 zł 5,4 mln zł 5,7 mln zł 6 mln zł 9,3 mln zł 14,4 mln zł 6,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010