Nazwa pełna

"HANKE TISSUE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000036269

NIP

5980009201

REGON

210213590

Adres siedziby

Fabryczna 1, Kostrzyn, 66-470 Kostrzyn N/O, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 sierpnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest członek zarządu jednoosobowego samodzielnie, niezależnie od tego czy w spółce powołany jest prokurent. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. W przypadku powołania prokurenta lub prokurentów, prokurent jest uprawniony do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki łącznie z jednym członkiem zarządu albo innym prokurentem z ograniczeniem upoważnienia do zaciągania zobowiązań do wysokości, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 100. 000 eur wyrażonej w złotych Polskich.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  5,6 mln zł

  Liczba udziałów

  5561

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

5,4 tys. zł

2021 r.

6,8 mln zł

2020 r.

2,6 mln zł

2019 r.

221,1 tys. zł

2018 r.

1,9 mln zł

2017 r.

2,9 mln zł

2016 r.

1,6 mln zł

2015 r.

1,8 mln zł

2014 r.

2 mln zł

2013 r.

1,6 mln zł

2012 r.

1,6 mln zł

2011 r.

1,6 mln zł

2010 r.

113,3 tys. zł

2009 r.

4 mln zł

2007 r.

20 tys. zł

2006 r.

262 tys. zł

2005 r.

1,4 tys. zł

2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,4 tys. zł 262 tys. zł 20 tys. zł 4 mln zł 113,3 tys. zł 1,6 mln zł 1,6 mln zł 1,6 mln zł 2 mln zł 1,8 mln zł 1,6 mln zł 2,9 mln zł 1,9 mln zł 221,1 tys. zł 2,6 mln zł 6,8 mln zł 5,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1307 SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1994