Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

39,7 tys. zł

2019 r.

10,8 tys. zł

2014 r.

23,9 tys. zł

2014
2019
2020
23,9 tys. zł 10,8 tys. zł 39,7 tys. zł