Nazwa pełna

IMMUSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000360418

NIP

9512317130

REGON

142487704

Adres siedziby

Chłodna 52 / 1 Piętro, 00-872 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 lipca 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest: w przypadku zarządu jednoosobowego – prezes zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego – dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

28,6 tys. zł

2019 r.

85,2 tys. zł

2018 r.

118,6 zł

2013 r.

2,8 tys. zł

2012 r.

8,8 tys. zł

2012
2013
2018
2019
2020
8,8 tys. zł 2,8 tys. zł 118,6 zł 85,2 tys. zł 28,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010