Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 19 maja 2015 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KOBIET WIETNAMSKICH W POLSCE

KRS

0000360379

NIP

1231231088

REGON

142648751

Adres siedziby

Nadrzeczna 3 F / 18, 05-552 Wólka Kosowska, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

7 lipca 2010 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie. Dla ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych niezbedne jest wspólne działanie dwóch członków zarządu.

Cel działania

1. Dostarczanie inicjatywom kobiecym w Polsce wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia efektywnej i kreatywnej działalności na niwie społecznej. 2. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet, zwłaszcza w perspektywie wchodzenia Polski do struktur europejskich. 3. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie Polskiego prawodawstwa dotyczącego pośrednio i bezpośrednio najczęstszych kobiecych problemów /prawo pracy, prawo rodzinne/. 4. Zwiększanie aktywności kobiet w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym w państwie prawa, również poprzez prowadzenie lobbingu oraz przeciwdziałanie bezrobociu. 5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej. 6. Wspieranie inicjatyw kobiecych wywodzących się z grup mniejszościowych /religijnych, narodowych/. 7. Reprezentowanie i ochrona interesów członków stowarzyszenia. 8. Inspirowanie i inicjowanie działalności kulturalnej i artystycznej. 9. Promowanie postaw prozdrowotnych u kobiet.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór