Nazwa pełna

FUNDACJA EPAŃSTWO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000359730

NIP

1231216692

REGON

142445947

Data rejestracji

29 czerwca 2010 r.

Adres siedziby

Nowogrodzka 25 / 37, 00-511 Warszawa, Polska

Cel działania

Wspomaganie rozwoju demokracji poprzez upowszechnianie praw obywatela w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

52,2 tys. zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

529,4 tys. zł

446,2 tys. zł

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 30. 000,00 zł wymagany jest podpis dwóch członków działających łącznie, w tym prezesa.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

BIURO @EPF.ORG.PL

Adres e-mail

HTTP://EPF.ORG.PL/

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019