Nazwa pełna

FUNDACJA EPAŃSTWO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000359730

NIP

1231216692

REGON

142445947

Adres siedziby

Pliszki 2B / 1, Zgorzała, 05-500 Mysiadło, Polska

Cel działania

Wspomaganie rozwoju demokracji poprzez upowszechnianie praw obywatela w zakresie dostępu do informacji publicznej.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10000 zł wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 20. 07. 2012r numery zmienionych jednostek redakcyjnych: zmienione: par. 3 ust. 2, par. 6, par. 8, par. 9; Dodane: par. 9a, par. 9b, par. 9c; Zmienione: par. 10 ust. 5, par. 11 ust. 2, par. 12 ust. 7; Dodane: par. 13d; Zmienione: par. 14, par. 16 ust. 2; Następnie nadano ciągłą I jednolitą numerację paragrafów statutu, poczynając od par. 1 do par. 20

  • 23. 04. 2010r. Uchwalono statut; 21. 06. 2010r. Uchwalono nowy statut.

Inne dane

Adres WWW

BIURO @EPF.ORG.PL

Adres e-mail

HTTP://EPF.ORG.PL/

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}