FUNDACJA

Numer KRS

0000359730

Numer NIP

1231216692

Numer REGON

142445947

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Adres WWW

BIURO @EPF.ORG.PL

Sposób reprezentacji

1.OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2.W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 10000 ZŁ WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA

ul. Pliszki 2B / 1

Zgorzała

05-500 Mysiadło

Polska