Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 2 września 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA EPAŃSTWO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000359730

NIP

1231216692

REGON

142445947

Data rejestracji

29 czerwca 2010 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Nowogrodzka 25 / 37, 00-511 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

  • Działalność portali internetowych

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 30. 000,00 zł wymagany jest podpis dwóch członków działających łącznie, w tym prezesa.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

BIURO @EPF.ORG.PL

Adres e-mail

HTTP://EPF.ORG.PL/

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019