Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA EPAŃSTWO

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

29 czerwca 2010 r.

KRS

0000359730

NIP

1231216692

REGON

142445947

Adres siedziby

Pliszki 2B / 1, Zgorzała, 05-500 Mysiadło, Polska

Cel działania

Wspomaganie rozwoju demokracji poprzez upowszechnianie praw obywatela w zakresie dostępu do informacji publicznej.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10000 zł wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

BIURO @EPF.ORG.PL

Adres e-mail

HTTP://EPF.ORG.PL/

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 7 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »