Nazwa pełna

FUNDACJA EPAŃSTWO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000359730

NIP

1231216692

REGON

142445947

Data rejestracji

29 czerwca 2010 r.

Data ostatniej zmiany

12 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Nowogrodzka 25 / 37, 00-511 Warszawa, Polska

Cel działania

Wspomaganie rozwoju demokracji poprzez upowszechnianie praw obywatela w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 30. 000,00 zł wymagany jest podpis dwóch członków działających łącznie, w tym prezesa.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

BIURO @EPF.ORG.PL

Adres e-mail

HTTP://EPF.ORG.PL/

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY