Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

433,2 mln zł

298,5 mln zł

2007 - 2013

1

457,8 mln zł

296,4 mln zł

Łącznie

5

891 mln zł

595 mln zł