Nazwa pełna

"ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000359408

NIP

7252025842

REGON

100893710

Adres siedziby

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 czerwca 2010 r.

Kapitał zakładowy

79,6 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie prezesa i członka zarządu lub dwóch członków zarządu albo prezesa zarządu łącznie z prokurentem, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli skład zarządu jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  79,6 mln zł

  Liczba udziałów

  79593

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

10,2 mln zł

2023 r.

504,6 mln zł

2022 r.

16,9 mln zł

2021 r.

35,5 mln zł

2020 r.

115,3 mln zł

2019 r.

156,5 mln zł

2018 r.

25,5 mln zł

2017 r.

5 mln zł

2016 r.

325 mln zł

2015 r.

449,1 mln zł

2014 r.

332,2 mln zł

2012 r.

112,7 tys. zł

2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
112,7 tys. zł 332,2 mln zł 449,1 mln zł 325 mln zł 5 mln zł 25,5 mln zł 156,5 mln zł 115,3 mln zł 35,5 mln zł 16,9 mln zł 504,6 mln zł 10,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

433,2 mln zł

298,5 mln zł

2007 - 2013

1

457,8 mln zł

296,4 mln zł

Łącznie

5

891 mln zł

595 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010