Nazwa pełna

HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000035831

NIP

5251261255

REGON

006211749

Data rejestracji

14 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Zgoda 11, Warszawa, 00-018 Warszawa 1, Polska

Cel działania

1. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki praw człowieka. 2. Propagowanie praw człowieka jako podstawy funkcjonowania państwa i społeczeństwa. 3. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności i praw człowieka. 4. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 16. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają prezes lub wiceprezes zarządu wraz z sekretarzem lub skarbnikiem bądż pełnomocnik powołany w tym celu przez zarząd. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 295 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY