Nazwa pełna

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000035784

NIP

5840300913

REGON

190567430

Adres siedziby

Biała 1 B, 80-435 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

206,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: prezes zarządu jednoosobowego samodzielnie, w zarządzie dwu lub trzy osobowym prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie bądź jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

22 grudnia 2006 r.

RGD-33/2006

Kontrola koncentracji

20 sierpnia 2003 r.

RGD-14/2003

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • REPREZENTANT KOMUNALNEJ OSOBY PRAWNEJ (GMINY MIASTA GDAŃSKA) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 17,14% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (GDAŃSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.)

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  35,4 mln zł

  Liczba udziałów

  35370

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  171 mln zł

  Liczba udziałów

  171003

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 27 stycznia 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 9 września 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

10,1 tys. zł

2020 r.

5 mln zł

2019 r.

7,7 mln zł

2018 r.

11,7 mln zł

2017 r.

78,9 mln zł

2012 r.

152 tys. zł

2011 r.

9,3 mln zł

2008 r.

800 zł

2007 r.

16,6 tys. zł

2006 r.

5,2 tys. zł

2005 r.

9,6 tys. zł

2004 r.

9,6 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2017
2018
2019
2020
2021
9,6 tys. zł 9,6 tys. zł 5,2 tys. zł 16,6 tys. zł 800 zł 9,3 mln zł 152 tys. zł 78,9 mln zł 11,7 mln zł 7,7 mln zł 5 mln zł 10,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

8

231 mln zł

74,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7373 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001