Nazwa pełna

"PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000035725

NIP

5861924932

REGON

191304973

Adres siedziby

Zakręt Do Oksywia 1, 81-244 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 sierpnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

135 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd spółki liczy mniej niż trzech członków, oświadczenia woli w imieniu spółki składają oraz podpisują dokumenty w imieniu spółki członkowie zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  135 mln zł

  Liczba udziałów

  134965

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

53,7 mln zł

2020 r.

54,9 mln zł

2019 r.

55 mln zł

2018 r.

45,9 mln zł

2017 r.

46,3 mln zł

2016 r.

46,2 mln zł

2015 r.

86,9 mln zł

2013 r.

43,1 mln zł

2012 r.

42,4 mln zł

2011 r.

83,3 mln zł

2010 r.

54,5 mln zł

2009 r.

44,9 mln zł

2007 r.

4 tys. zł

2006 r.

198,3 tys. zł

2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
198,3 tys. zł 4 tys. zł 44,9 mln zł 54,5 mln zł 83,3 mln zł 42,4 mln zł 43,1 mln zł 86,9 mln zł 46,2 mln zł 46,3 mln zł 45,9 mln zł 55 mln zł 54,9 mln zł 53,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11905 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001