Nazwa pełna

LIGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000356932

NIP

9571036007

REGON

220992617

Adres siedziby

Swojska 8, 80-958 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 maja 2010 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd - do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie każdy z członków zarządu

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 19 maja 2010 r.

  25 sztuk * 100,00 pln = 2.500,00 pln

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 maja 2010 r.

  25 sztuk * 100,00 pln = 2.500,00 pln

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

275 tys. zł

2018 r.

6,2 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

12,7 mln zł

6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010