Nazwa pełna

FUNDACJA KAPUCYNI I MISJE

KRS

0000356850

NIP

6772347445

REGON

121316749

Adres siedziby

Korzeniaka 16, 30-298 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 maja 2010 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie, z tym, że w sprawach majątkowych w zakresie czynności, których wartość nie przekracza kwoty 50. 000 zł oświadczenia woli może składać każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

734 zł

2021 r.

1,1 tys. zł

2020 r.

16,3 tys. zł

2020
2021
2022
16,3 tys. zł 1,1 tys. zł 734 zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010