Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 18 września 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI POGORZEL, NOWA POGORZEL I OKOLIC

KRS

0000356790

NIP

8222312589

REGON

142396976

Adres siedziby

Pałacowa 17, Nowa Pogorzel, 05-332 Siennica, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

18 maja 2010 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy dwóch członków zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez zarząd innego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

Celem działalności stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi pogorzel i nowa pogorzel; 2. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu; 3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór