FUNDACJA

Numer KRS

0000356485

Numer NIP

5532471949

Numer REGON

241605995

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Data przyznania statusu OPP

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES LUB PREZESKA LUB OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ ZARZĄD.