Nazwa pełna

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE EUROPA-PÓŁNOC-WSCHÓD

KRS

0000354622

NIP

5252479246

REGON

142403624

Adres siedziby

Legionowa 9 / 2, 01-343 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

22 kwietnia 2010 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku wieloosobowego zarządu stowarzyszenia, do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia wymagane jest samodzielne działanie prezesa zarządu lub współdziałanie dwóch członków zarządu stowarzyszenia.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2023

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Więcej danych »

Bilans

Aktywa / Pasywa

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

35 tys. zł

2021 r.

41,8 tys. zł

2020 r.

12,6 tys. zł

2019 r.

20,3 tys. zł

2018 r.

29,8 tys. zł

2015 r.

48,6 tys. zł

2014 r.

65 tys. zł

2013 r.

20 tys. zł

2012 r.

15 tys. zł

2012
2013
2014
2015
2018
2019
2020
2021
2022
15 tys. zł 20 tys. zł 65 tys. zł 48,6 tys. zł 29,8 tys. zł 20,3 tys. zł 12,6 tys. zł 41,8 tys. zł 35 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE