Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Podatek dochodowy

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 13.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 12.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 31.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 13.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 13.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 01.09.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 14.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 18.07.2013

  01. 01. 2012 r - 31. 12. 2012 r

 • 13.07.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 14.06.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 25.06.2010

  01. 01. 2009r. -31. 12. 2009r.

 • 26.06.2009

  01. 01. 2008r. -31. 12. 2008r.

 • 21.01.2009

  01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 19.08.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 19.08.2008

  01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 05.07.2005

  01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 13.07.2004

  01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 29.05.2003

  01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r - 31. 12. 2012 r

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r - 31. 12. 2012 r

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. -31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. -31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.