Nazwa pełna

KONCESJONOWANE BIURO OCHRONY "SERVO" KUR I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000035447

NIP

7250022408

REGON

471473370

Adres siedziby

Lutomierska 131, 91-035 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

20 sierpnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Mała

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki jest umocowany wspólnik jarosław kur. Pozostali wspólnicy są pozbawieni prawa reprezentowania spółki.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Branże
Pozostała produkcja wyrobów Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Roboty budowlane specjalistyczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej Handel hurtowy (bez pojazdów samochodowych) Handel detaliczny (bez pojazdów samochodowych) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi
Naprawa pojazdów samochodowych
Transport lądowy oraz rurociągowy Działalność pocztowa i kurierska Wyżywienie Zakwaterowanie Działalność wydawnicza Telekomunikacja Zarządzanie stronami WWW, przetwarzanie danych i hosting Usługi objęte pośrednictwem finansowym Ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego Obsługa rynku nieruchomości Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe Architektura, inżynieria, badania i analizy techniczne Reklama, badanie rynku i opinii publicznej Projektowanie, fotografia, tłumaczenia, działalność profesjonalna Działalność firm centralnych i doradztwo związane z zarządzaniem Usługi detektywistyczne i ochroniarskie Sprzątanie budynków i gospodarowanie terenami zieleni Administracja biurowa i wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej Wynajem i dzierżawa Zatrudnienie Edukacja Sport, rozrywka i rekreacja Naprawa komputerów i artykułów osobistych oraz domowych Pozostała indywidualna działalność usługowa
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Podatek dochodowy

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,3 mln zł

2019 r.

8,8 tys. zł

2018 r.

103,4 tys. zł

2017 r.

205,3 tys. zł

2016 r.

179,9 tys. zł

2015 r.

437,1 tys. zł

2011 r.

9,4 tys. zł

2009 r.

147 zł

2008 r.

412,8 zł

2007 r.

313,6 zł

2006 r.

267,3 zł

2006
2007
2008
2009
2011
2015
2016
2017
2018
2019
2020
267,3 zł 313,6 zł 412,8 zł 147 zł 9,4 tys. zł 437,1 tys. zł 179,9 tys. zł 205,3 tys. zł 103,4 tys. zł 8,8 tys. zł 1,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002