Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

18 listopada 2019 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

14 grudnia 2019 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »