Poprzednio

ZAKŁAD LECZNICZO-WYPOCZYNKOWY SANATORIUM UZDROWISKOWE "IKAR"

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

132,7 tys. zł

132,7 tys. zł