Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 15 lutego 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ZDROWEGO ROZWOJU DZIECKA CALENDULA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000352974

NIP

5472121452

REGON

241575886

Data rejestracji

9 kwietnia 2010 r.

Adres siedziby

Jazowa 8, 43-316 Bielsko-Biała, Polska

Rozwiązanie

09. 12. 2017 r. , uchwała nr 5/2017 o rozwiązaniu fundacji i wyznaczeniu likwidatora

Cel działania

Celem fundacji jest: a) prowadzenie działalności wychowawczo-pedagogicznej i oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki waldorfskiej, b) pielęgnowanie i propagowanie zdrowego rozwoju dziecka, c) prowadzenie działalności charytatywnej, d) prowadzenie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska, e) prowadzenie różnorodnych działań artystycznych i terapeutycznych, f) podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, g) podejmowanie działalności na rzecz kultury, sztuki i tradycji, h) rozwijanie i upowszechnianie antropozofii i pedagogiki waldorfskiej, i) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, j) współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami fundacji, k) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, l) promowanie i organizowanie wolontariatu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY