Nazwa pełna

FUNDACJA ZDROWEGO ROZWOJU DZIECKA CALENDULA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000352974

NIP

5472121452

REGON

241575886

Data rejestracji

9 kwietnia 2010 r.

Adres siedziby

Jazowa 8, 43-316 Bielsko-Biała, Polska

Rozwiązanie

09. 12. 2017 r. , uchwała nr 5/2017 o rozwiązaniu fundacji i wyznaczeniu likwidatora

Cel działania

Celem fundacji jest: a) prowadzenie działalności wychowawczo-pedagogicznej i oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki waldorfskiej, b) pielęgnowanie i propagowanie zdrowego rozwoju dziecka, c) prowadzenie działalności charytatywnej, d) prowadzenie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska, e) prowadzenie różnorodnych działań artystycznych i terapeutycznych, f) podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, g) podejmowanie działalności na rzecz kultury, sztuki i tradycji, h) rozwijanie i upowszechnianie antropozofii i pedagogiki waldorfskiej, i) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, j) współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami fundacji, k) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, l) promowanie i organizowanie wolontariatu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY