Nazwa pełna

FUNDACJA ZDROWEGO ROZWOJU DZIECKA CALENDULA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000352974

NIP

5472121452

REGON

241575886

Data rejestracji

9 kwietnia 2010 r.

Data ostatniej zmiany

15 lutego 2018 r.

Adres siedziby

Jazowa 8, 43-316 Bielsko-Biała, Polska

Rozwiązanie

09. 12. 2017 r. , uchwała nr 5/2017 o rozwiązaniu fundacji I wyznaczeniu likwidatora

Cel działania

Celem fundacji jest: a) prowadzenie działalności wychowawczo-pedagogicznej I oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki waldorfskiej, b) pielęgnowanie I propagowanie zdrowego rozwoju dziecka, c) prowadzenie działalności charytatywnej, d) prowadzenie działań z zakresu ekologii I ochrony środowiska, e) prowadzenie różnorodnych działań artystycznych I terapeutycznych, f) podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot I społeczności lokalnych, g) podejmowanie działalności na rzecz kultury, sztuki I tradycji, h) rozwijanie I upowszechnianie antropozofii I pedagogiki waldorfskiej, I) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, j) współpraca z osobami fizycznymi I prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami fundacji, k) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami, l) promowanie I organizowanie wolontariatu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY