VOX

Nazwa pełna

VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000352769

NIP

7773159019

REGON

301402808

Data rejestracji

31 marca 2010 r.

Data ostatniej zmiany

8 października 2019 r.

Adres siedziby

Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność agencji pracy tymczasowej

  • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie zarządu spółki lub działający samodzielnie prezes zarządu spółki lub wiceprezes zarządu spółki.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Wspólnicy
  • Od 13 listopada 2017 r.

    2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010