Poprzednio

SYRENA INTERNATIONAL

Nazwa pełna

"HOTEL JAN III SOBIESKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000035202

NIP

5260303361

REGON

001380045

Adres siedziby

Plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 sierpnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

41,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego, spółkę reprezentuje jeden członek zarządu

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

22 czerwca 2006 r.

RWA-26/2006

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  41,8 mln zł

  Liczba udziałów

  207

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

303,1 tys. zł

2021 r.

1,3 mln zł

2020 r.

438,6 tys. zł

2008 r.

180 zł

2005 r.

2,7 tys. zł

2005
2008
2020
2021
2022
2,7 tys. zł 180 zł 438,6 tys. zł 1,3 mln zł 303,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 18769 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001