Poprzednio

ERG BIERUŃ - FOLIE

Nazwa pełna

ERG BIERUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000351581

NIP

6832049439

REGON

121169975

Adres siedziby

Chemików 163, 43-150 Bieruń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 marca 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki na zewnątrz i składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu - samodzielnie oraz ustanowiony prokurent - samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 17 marca 2010 r.

  Wartość udziałów

  3,7 mln zł

  Liczba udziałów

  37200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 marca 2010 r.

  Wartość udziałów

  2,7 mln zł

  Liczba udziałów

  26800

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 2 lipca 2012 r.

  Wartość udziałów

  800 tys. zł

  Liczba udziałów

  8000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 kwietnia 2024 r.

  Wartość udziałów

  800 tys. zł

  Liczba udziałów

  8000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

127,9 tys. zł

2021 r.

26,7 tys. zł

2020 r.

4,2 mln zł

2018 r.

25,8 mln zł

2017 r.

263,9 tys. zł

2016 r.

3,1 mln zł

2014 r.

8,4 mln zł

2013 r.

657 tys. zł

2013
2014
2016
2017
2018
2020
2021
2022
657 tys. zł 8,4 mln zł 3,1 mln zł 263,9 tys. zł 25,8 mln zł 4,2 mln zł 26,7 tys. zł 127,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

53,8 mln zł

28,9 mln zł

2007 - 2013

3

2,1 mln zł

888,6 tys. zł

Łącznie

5

55,8 mln zł

29,8 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010