Nazwa pełna

SANTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000350992

NIP

9512305664

REGON

142332551

Data rejestracji

10 marca 2010 r.

Data ostatniej zmiany

11 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

Bażancia 41, 02-892 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wydawnicza

 • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Reklama

 • Edukacja

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w radio I telewizji

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność; Działalność portali internetowych

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Działalność agencji reklamowych

 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego I telekomunikacyjnego oraz części do niego

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia I artykułów skórzanych

 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów I tłuszczów jadalnych

 • Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych I piekarskich

 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao I przypraw

 • Sprzedaż hurtowa odzieży I obuwia

 • Sprzedaż hurtowa perfum I kosmetyków

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych I szklanych oraz środków czyszczących

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych I medycznych

 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów I biżuterii

 • Sprzedaż hurtowa części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa I detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem do zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 10. 000 zł uprawniony jest samodzielnie jeden członek zarządu

Wspólnicy
 • Od 10 marca 2010 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 marca 2010 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010