Nazwa pełna

SANTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000350992

NIP

9512305664

REGON

142332551

Data rejestracji

10 marca 2010 r.

Adres siedziby

Bażancia 41, 02-892 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem do zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 10. 000 zł uprawniony jest samodzielnie jeden członek zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 10 marca 2010 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010