Nazwa pełna

LERNEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000350767

NIP

7010224584

REGON

142297330

Adres siedziby

Czesława Miłosza 13, 50-304 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 marca 2010 r.

Kapitał zakładowy

57 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 23 lutego 2012 r.

  558 '9pięćset pięćdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości 27.900,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 7 stycznia 2019 r.

  Wartość udziałów

  29,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  582

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

3,3 mln zł

2023 r.

10,9 mln zł

2022 r.

7,8 mln zł

2021 r.

6,3 mln zł

2020 r.

6,2 mln zł

2019 r.

9 mln zł

2018 r.

9,8 mln zł

2017 r.

9,6 mln zł

2016 r.

9,2 mln zł

2015 r.

3,1 mln zł

2014 r.

6,3 mln zł

2013 r.

14 mln zł

2012 r.

512,3 tys. zł

2011 r.

287,3 tys. zł

2010 r.

161,9 tys. zł

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
161,9 tys. zł 287,3 tys. zł 512,3 tys. zł 14 mln zł 6,3 mln zł 3,1 mln zł 9,2 mln zł 9,6 mln zł 9,8 mln zł 9 mln zł 6,2 mln zł 6,3 mln zł 7,8 mln zł 10,9 mln zł 3,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010