Nazwa pełna

RADA LOKALNA NR 14001 IM. MATKI BOŻEJ LUDŹMIERSKIEJ - ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA RYCERZE KOLUMBA W POLSCE Z SIEDZIBĄ W LUDŹMIERZU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000350066

NIP

7352829646

Data rejestracji

1 marca 2010 r.

Adres siedziby

Jana Pawła Ii 124, 34-471 Ludźmierz, Polska

Cel działania

Treść § 10 statutu 1. Udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia i ich rodzinom oraz osobom wskazanym przez tych członków i ich rodziny, z zastrzeżeniem jednak zasady, że dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 2. Świadczenie wzajemnej pomocy chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym członkom oraz ich rodzinom, z zastrzeżeniem jednak zasady, że dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 3. Promowanie kontaktów towarzyskich i intelektualnych pomiędzy członkami i ich rodzinami. 4. Wspieranie członków i ich rodzin w umacnianiu wiary katolickiej poprzez naukę, wspólnotę i działalność charytatywną. 5. Promowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, charytatywnej i religijnej, opieki społecznej, pomocy ofiarom wojny i przemocy społecznej. 6. Promowanie i prowadzenie innych programów i działalności zatwierdzonych w danym czasie przez radę krajową stowarzyszenia rycerze kolumba.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wielki rycerz samodzielnie reprezentuje radę lokalną i zaciąga zobowiązania majątkowe w imieniu rady lokalnej.

Rada Powiernicza Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY