Nazwa pełna

ELEKTROCIEPŁOWNIA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000349868

NIP

8652527861

REGON

180533610

Adres siedziby

Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 lutego 2010 r.

Kapitał zakładowy

28,2 mln zł

Kapitał docelowy

21 mln zł

Kapitał wpłacony

28,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

11 października 2010 r.

DKK-104/2010

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.EC-SW.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010