Nazwa pełna

INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000349305

NIP

6922477280

REGON

021188846

Adres siedziby

Chojnowska 41, 59-220 Legnica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 lutego 2010 r.

Kapitał zakładowy

61,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 4 listopada 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 22 kwietnia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 22 kwietnia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 22 kwietnia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 22 kwietnia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 22 kwietnia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 22 kwietnia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 22 kwietnia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,7 mln zł

2020 r.

1,1 mln zł

2016 r.

67,4 tys. zł

2015 r.

582,1 tys. zł

2014 r.

192 tys. zł

2013 r.

64 tys. zł

2012 r.

56,3 tys. zł

2011 r.

198 tys. zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2020
2021
198 tys. zł 56,3 tys. zł 64 tys. zł 192 tys. zł 582,1 tys. zł 67,4 tys. zł 1,1 mln zł 3,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010