Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 14 lipca 2018 r.

Nazwa pełna

RICCO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000348250

NIP

7352806786

REGON

121131263

Data rejestracji

9 lutego 2010 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Składowa 21, 34-400 Nowy Targ, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

 • Transport drogowy towarów

 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

 • Działalność pozostałych agencji transportowych

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli upoważnieni są: dyrektor generalny samodzielnie, dwóch członków zarządu spółki łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  99

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010