Nazwa pełna

RICCO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000348250

NIP

7352806786

REGON

121131263

Adres siedziby

Składowa 21, 34-400 Nowy Targ, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 lutego 2010 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli upoważnieni są: dyrektor generalny samodzielnie, dwóch członków zarządu spółki łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  99

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2014 r.

2,1 tys. zł

2012 r.

1,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010