Nazwa pełna

RICCO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000348250

NIP

7352806786

REGON

121131263

Data rejestracji

9 lutego 2010 r.

Data ostatniej zmiany

14 lipca 2018 r.

Adres siedziby

Składowa 21, 34-400 Nowy Targ, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa I detaliczna samochodów osobowych I furgonetek

 • Transport drogowy towarów

 • Sprzedaż hurtowa odzieży I obuwia

 • Sprzedaż detaliczna części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa I detaliczna motocykli, ich naprawa I konserwacja oraz sprzedaż hurtowa I detaliczna części I akcesoriów do nich

 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Konserwacja I naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali I chemikaliów przemysłowych

 • Sprzedaż hurtowa części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna I materiałów budowlanych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia I artykułów skórzanych

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych I szklanych oraz środków czyszczących

 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów I sprzętu oświetleniowego

 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów I biżuterii

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania

 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń biurowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń

 • Działalność pozostałych agencji transportowych

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Naprawa I konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Sprzedaż hurtowa paliw I produktów pochodnych

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży I obuwia prowadzona na straganach I targowiskach

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli upoważnieni są: dyrektor generalny samodzielnie, dwóch członków zarządu spółki łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • 99 UDZIAŁÓW PO 50 PLN O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010