Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 2 lutego 2010 r.

Nazwa pełna

KOSZALIŃSKO - KOŁOBRZESKIE POLSKA XXI

KRS

0000347860

Adres siedziby

Zapleczna 3 A, 78-100 Kołobrzeg, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

2 lutego 2010 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja dwuosobowa - prezesa, wiceprezesa lub pełnomocników ustanowionych przez zarząd

Cel działania

Animowanie debaty publicznej w sprawach istotnych dla regionu i kraju -działanie na rzecz jakości kadr samorządowych oraz elit lokalnych -inicjowanie i prowadzenie na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu koszalińskiego oraz poszczególnych jego gmin i powiatów -upowszechnianie wiedzy na temat Polskich i europejskich doświadczeń w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego i nowoczesnego państwa -prowadzenie badań i upowszechnianie wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce, sektorze działalności pozarządowej oraz administracji -promowanie tradycji narodowej i państowej

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór