Nazwa pełna

EBS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000347462

NIP

5262316161

REGON

014941536

Adres siedziby

Postępu 21, 02-676 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 stycznia 2010 r.

Kapitał zakładowy

4,1 mln zł

Kapitał wpłacony

4,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważniony jest każdy członek zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

15 lipca 2016 r.

DKK-104/2016

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • akcjonariusz spółki akcyjnej

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,8 mln zł

2021 r.

9,5 mln zł

2020 r.

160,3 tys. zł

2020
2021
2022
160,3 tys. zł 9,5 mln zł 1,8 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.PRALNIAEBS.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009