Nazwa pełna

"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

KRS

0000347288

NIP

5482606754

REGON

241423780

Adres siedziby

Słowicza 59, 43-400 Cieszyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 stycznia 2010 r.

Kapitał zakładowy

25,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są w przypadku: 1) zarządu jednoosobowego - prezes zarządu 2) zarządu wieloosobowego - prezes zarządu lub wiceprezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie, względnie jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  25,5 mln zł

  Liczba udziałów

  25480

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

5,1 mln zł

2022 r.

8,5 mln zł

2021 r.

2,8 mln zł

2020 r.

8 mln zł

2019 r.

4,1 mln zł

2018 r.

1,5 mln zł

2017 r.

3,5 mln zł

2016 r.

454,8 tys. zł

2015 r.

603,5 tys. zł

2014 r.

1,1 mln zł

2013 r.

7,5 tys. zł

2012 r.

415,6 tys. zł

2011 r.

281,1 tys. zł

2010 r.

136,6 tys. zł

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
136,6 tys. zł 281,1 tys. zł 415,6 tys. zł 7,5 tys. zł 1,1 mln zł 603,5 tys. zł 454,8 tys. zł 3,5 mln zł 1,5 mln zł 4,1 mln zł 8 mln zł 2,8 mln zł 8,5 mln zł 5,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010