Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000034707

NIP

7391214038

REGON

510565351

Data rejestracji

8 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

1-Go Maja 13, 10-117 Olsztyn, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest: 1. Krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku, 2. Podnoszenie kwalifikacji ekonomistów, 3. Inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do społecznego,gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju,w sposób przyjazny środowisku naturalnemu, 4. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie, 5. Obrona interesów zawodowych ekonomistów, 6. Integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę jak i działalność gospodarczą.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd kolegialnie. Do zawierania umów,udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch osób prezesa /wiceprezesa lub sekretarza oddziału oraz obligatoryjnie osoby odpowiedzialnej za finanse oddziału.

Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ ST 602 SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE