Nazwa pełna

AEROKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000346992

REGON

320787920

Data rejestracji

21 stycznia 2010 r.

Data ostatniej zmiany

10 kwietnia 2014 r.

Adres siedziby

Orła Białego 12, Borne Sulinowo, 78-449 Polska, Polska

Cel działania

Promowanie lotnictwa amatorskiego, -propagowanie lotnictwa wśród dzieci I młodzieży, -współdziałanie z nadzorem państwowym, -współpraca nad nowelizacją prawa lotniczego w zakresie lotnictwa amatorskiego, -rozwijanie sportowej reprezentacji amatorskiego lotnictwa lekkiego, -czuwanie nad bezpieczeństwem lotnictwa amatorskiego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do złożenia ważnego oświadczenia woli I w imieniu federacji potrzebne jest zgodne współdziałanie dwóch członków zarządu w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY