Dane aktualne

Nazwa pełna

AEROKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

Data rejestracji

21 stycznia 2010 r.

KRS

0000346992

REGON

320787920

Adres siedziby

Orła Białego 12, Borne Sulinowo, 78-449 Polska, Polska

Cel działania

Promowanie lotnictwa amatorskiego, -propagowanie lotnictwa wśród dzieci I młodzieży, -współdziałanie z nadzorem państwowym, -współpraca nad nowelizacją prawa lotniczego w zakresie lotnictwa amatorskiego, -rozwijanie sportowej reprezentacji amatorskiego lotnictwa lekkiego, -czuwanie nad bezpieczeństwem lotnictwa amatorskiego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do złożenia ważnego oświadczenia woli I w imieniu federacji potrzebne jest zgodne współdziałanie dwóch członków zarządu w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 4 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »