SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000346867

Numer NIP

6040125461

Numer REGON

220956202

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Kapitał zakładowy

183.2 tys.

ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

Polska

ZARZĄD
Działalność według PKD
  • 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
  • 64, 2, , DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
  • 68, 1, , KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
  • 68, 2, , WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
  • 70, 2, , DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
  • 74, 1, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
  • 82, 1, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
Wspólnicy
  • 1 093 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54 650,00 ZŁOTYCH
  • 475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23 750,00 ZŁOTYCH