Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 22 sierpnia 2017 r.

Nazwa pełna

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK WARCABOWY

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000346746

NIP

6991935320

REGON

301326415

Data rejestracji

18 stycznia 2010 r.

Adres siedziby

Jana Pawła Ii 6, 63-910 Miejska Górka, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest upowszechnienie i rozwój sportu warcabowego, koordynacja działań członków związku, organizacja współzawodnictwa sportowego ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego w grze bezpośredniej, korespondencyjnej i kompozycji warcabowej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa, składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związku wymagane są podpisy dwóch członków zarządu związku, w tym prezesa. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa łącznie ze skarbnikiem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY