Nazwa pełna

SAMSUNG ELECTRONICS POLAND MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000346477

NIP

7872082188

REGON

301339040

Adres siedziby

Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 stycznia 2010 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

78,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE - PREZES ZARZĄDU

  Obywatelstwo

  🇰🇷

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  78,1 mln zł

  Liczba udziałów

  1561740

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

46 tys. zł

2020 r.

1,2 mln zł

2019 r.

53,5 tys. zł

2018 r.

12,6 tys. zł

2017 r.

26,1 tys. zł

2016 r.

50 tys. zł

2015 r.

49,3 tys. zł

2014 r.

17,9 mln zł

2013 r.

3,7 mln zł

2012 r.

11,2 mln zł

2011 r.

1,6 mln zł

2010 r.

65,2 mln zł

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
65,2 mln zł 1,6 mln zł 11,2 mln zł 3,7 mln zł 17,9 mln zł 49,3 tys. zł 50 tys. zł 26,1 tys. zł 12,6 tys. zł 53,5 tys. zł 1,2 mln zł 46 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

O.BALTAKI@SAMSUNG.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010