SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000346454

Numer NIP

6040125478

Numer REGON

220956219

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Kapitał zakładowy

6.6 tys.

ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

Polska

ZARZĄD
Działalność według PKD
  • 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
  • 70, 1, , DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
  • 70, 2, , DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
  • 82, 1, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
Wspólnicy
  • 131 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 550,00 ZŁOTYCH