Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

32,4 mln zł

17,6 mln zł

2007 - 2013

2

12,2 mln zł

3,9 mln zł

Łącznie

5

44,5 mln zł

21,6 mln zł