Nazwa pełna

"BIOGAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000346170

NIP

8771464492

REGON

280472093

Adres siedziby

7, Boleszyn, 13-308 Mroczno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 stycznia 2010 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

715 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu - jednoosobowo

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 stycznia 2010 r.

  Wartość udziałów

  479 tys. zł

  Liczba udziałów

  958

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 stycznia 2010 r.

  Wartość udziałów

  93 tys. zł

  Liczba udziałów

  186

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 stycznia 2010 r.

  Wartość udziałów

  93 tys. zł

  Liczba udziałów

  186

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

299,2 tys. zł

2021 r.

3,5 mln zł

2020 r.

2,2 mln zł

2019 r.

1,7 mln zł

2018 r.

6,4 mln zł

2017 r.

42 tys. zł

2016 r.

9,5 mln zł

2014 r.

5,1 mln zł

2012 r.

432,1 tys. zł

2011 r.

11,6 mln zł

2011
2012
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
11,6 mln zł 432,1 tys. zł 5,1 mln zł 9,5 mln zł 42 tys. zł 6,4 mln zł 1,7 mln zł 2,2 mln zł 3,5 mln zł 299,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

32,4 mln zł

17,6 mln zł

2007 - 2013

2

12,2 mln zł

3,9 mln zł

Łącznie

5

44,5 mln zł

21,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010