Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000346051

NIP

5542886942

REGON

340708626

Data rejestracji

6 stycznia 2010 r.

Data ostatniej zmiany

21 lutego 2018 r.

Adres siedziby

Fordońska 353, 85-766 Bydgoszcz, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wydawnicza związana z wydawaniem książek I periodyków wydawaniem wykazów oraz list, wydawanie gazet I czasopism oraz pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność związana z projekcją filmów

 • Działalność usługowa w zakresie informacji, w tym przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting)

 • Pozostałe działalności w zakresie informacji

 • Działalność związana ze szkolnictwem zawodowym, szkolnictwem przysposabiającym do pracy oraz pozaszkolnymi formami edukacji, a także działalność wspomagającą edukację

 • Działalność naukowa

 • Działalność prawnicza związana z przygotowaniem dokumentów w zakresie umów I porozumień zawieranych przez podmioty gospodarcze oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm niezastrzeżona dla adwokatów, radców, prawnych komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, mediatorów sądowycj

 • Działalność związana z badaniem rynku I opinii publicznej

 • Działalność związana z reklamą I promocją

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

 • Działalność organizacji profesjonalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja łączna dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@PIGC.ORG.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE