Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "JAREXS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000034581

NIP

6910204607

REGON

004040858

Adres siedziby

Okólna 1A, 59-220 Legnica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: - jeśli zarząd jest jednoosobowy - samodzielnie prezes zarządu, - jeśli zarząd jest wieloosobowy - dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 8 sierpnia 2001 r.

  5.826 udziałów o łacznej wysokości 291.300,00 zł ( dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych).

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 lutego 2006 r.

  3.335 udziałów o łacznej wysokości 166.750 , 00 zł ( sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

5,4 mln zł

2021 r.

6 mln zł

2020 r.

7,4 mln zł

2019 r.

9,2 mln zł

2018 r.

12,1 mln zł

2017 r.

12,5 mln zł

2016 r.

11,2 mln zł

2015 r.

16,3 mln zł

2014 r.

19,2 mln zł

2013 r.

30,5 mln zł

2012 r.

29,6 mln zł

2011 r.

27,6 mln zł

2010 r.

26,7 mln zł

2009 r.

21,8 mln zł

2008 r.

14,5 mln zł

2007 r.

9 mln zł

2006 r.

7,4 mln zł

2005 r.

6,3 mln zł

2004 r.

4,2 mln zł

2003 r.

5,1 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5,1 mln zł 4,2 mln zł 6,3 mln zł 7,4 mln zł 9 mln zł 14,5 mln zł 21,8 mln zł 26,7 mln zł 27,6 mln zł 29,6 mln zł 30,5 mln zł 19,2 mln zł 16,3 mln zł 11,2 mln zł 12,5 mln zł 12,1 mln zł 9,2 mln zł 7,4 mln zł 6 mln zł 5,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 202 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W LEGNICY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001