Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 4 grudnia 2017 r.

Nazwa pełna

BRANŻOWE POROZUMIENIE CHŁODNICTWO - KLIMATYZACJA POMPY CIEPŁA

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000345334

NIP

5222939252

REGON

142158350

Data rejestracji

24 grudnia 2009 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Juliana Smulikowskiego 4A, 00-389 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Zbieranie odpadów niebezpiecznych

  • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

  • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

  • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

  • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

  • Produkcja gazów technicznych

  • Odzysk surowców z materiałów segregowanych

  • Naprawa i konserwacja maszyn

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis prezesa zarządu

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Adres WWW

WWW.BPCHIK.PL

Adres e-mail

BPCHIK@CHIK.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018