Nazwa pełna

"CLASSEN-POL" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000034526

NIP

6420000033

REGON

003445100

Adres siedziby

Wyzwolenia, Zwonowice, 44-292 Rybnik, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

11 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

9,2 mln zł

Kapitał wpłacony

54,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu spółki winne być składane przez działających łącznie dwóch członków zarządu albo przez działających łącznie członka zarządu i prokurenta

  • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    🇩🇪

    Rezydencja

    🇵🇱

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

10,9 mln zł

2019 r.

18,1 tys. zł

2018 r.

14,9 tys. zł

2017 r.

16,6 tys. zł

2014 r.

29,3 mln zł

2013 r.

11 mln zł

2012 r.

10,3 tys. zł

2011 r.

261,8 tys. zł

2009 r.

24,7 tys. zł

2008 r.

15 tys. zł

2007 r.

87,6 tys. zł

2006 r.

125,2 tys. zł

2005 r.

5,2 mln zł

2004 r.

80,9 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2017
2018
2019
2020
80,9 tys. zł 5,2 mln zł 125,2 tys. zł 87,6 tys. zł 15 tys. zł 24,7 tys. zł 261,8 tys. zł 10,3 tys. zł 11 mln zł 29,3 mln zł 16,6 tys. zł 14,9 tys. zł 18,1 tys. zł 10,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

27 mln zł

10,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 17786 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK "GAZETA WYBORCZA"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001