Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

18 mln zł

12,8 mln zł

2007 - 2013

1

5,9 mln zł

3,9 mln zł

Łącznie

2

24 mln zł

16,6 mln zł