Nazwa pełna

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000034518

NIP

6221011703

REGON

250560076

Adres siedziby

Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

3,8 mln zł

Kapitał wpłacony

3,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie bądź członek zarządu łącznie z prokurentem, a w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 22 lutego 2002 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

15,8 mln zł

2021 r.

14,4 mln zł

2020 r.

14,7 mln zł

2019 r.

12,9 mln zł

2018 r.

11,5 mln zł

2017 r.

10,5 mln zł

2016 r.

8,7 mln zł

2015 r.

8,4 mln zł

2014 r.

8,4 mln zł

2013 r.

1,3 mln zł

2012 r.

13,8 mln zł

2011 r.

6,7 mln zł

2010 r.

1,8 mln zł

2009 r.

1,6 mln zł

2008 r.

1,5 mln zł

2007 r.

1,8 mln zł

2006 r.

1,5 mln zł

2005 r.

1,5 mln zł

2004 r.

1,6 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,6 mln zł 1,5 mln zł 1,5 mln zł 1,8 mln zł 1,5 mln zł 1,6 mln zł 1,8 mln zł 6,7 mln zł 13,8 mln zł 1,3 mln zł 8,4 mln zł 8,4 mln zł 8,7 mln zł 10,5 mln zł 11,5 mln zł 12,9 mln zł 14,7 mln zł 14,4 mln zł 15,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

18 mln zł

12,8 mln zł

2007 - 2013

1

5,9 mln zł

3,9 mln zł

Łącznie

2

24 mln zł

16,6 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001