Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 25 lutego 2016 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MOTOCYKLISTÓW INVADERS ZABRZE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000344727

NIP

6482720114

REGON

241492338

Data rejestracji

12 lutego 2010 r.

Adres siedziby

Dubiela 3, 41-800 Zabrze, Polska

Cel działania

A. Pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych b. Wspomaganie działalności charytatywnej poprzez udział w imprezach c. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej d. Pomoc schroniskom dla zwierząt e. Promowanie miasta zabrze oraz województwa śląskiego f. Wspieranie ruchu na rzecz ochrony zabytków motoryzacyjnych g. Propagowanie ruchu motocyklowego h. Sportów motocyklowych i. Szeroko pojętej turystyki motocyklowej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub vice prezesa i sekretarza. Dla ważności innych pism, dokumentów wymagany jest jeden podpis: prezesa, vice prezesa lub sekretarza.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY