Nazwa pełna

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WOŁYNIA I POLESIA ODDZIAŁ BYDGOSKI W INOWROCŁAWIU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000003444

REGON

092539285

Data rejestracji

16 marca 2001 r.

Adres siedziby

Sikorskiego 30A / 15, 88-100 Inowrocław, Polska

Cel działania

Kultywowanie tradycji wywodzących się z wołynia i polesia, -upamiętnianie losów ludności Polskiej na wołyniu i polesieu na tle wydarzeń historycznych minionych i obecnych, -organizowanie społecznego ruchu na rzecz pomocy polakom pozostającym na ziemiach kresowych, -organizowanie ochrony pozostałych na wołyniu i polesiu dóbr Polskiej kultury, -podejmowanie działań zapewniających zachowanie więzi z ludnością Polską na ziemiach kresowych i dążenie do zapewnienia im pełni praw przysługujących mniejszościom narodowym zgodnie z międzynarodowym prawem, -świadczenie pomocy swoim członkom.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Łaczna-oddział bydgoski na zewnątrz reprezentuje zarząd. Pisma dotyczące spraw majątkowych podpisują łącznie prezes lub wiceprezes oraz skarbnik; Inne pisma wymagają podpisu prezesa lub jego zastępcy oraz sekretarza albo innego członka zarządu; Pisma w sprawach wykraczających poza teren działania oddziału podpisują odpowiedni członkowie zarządu głównego.

Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 938 SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY